Beelddenken

Beelddenkers zijn mensen die vooral in beelden denken. Tot op jonge leeftijd denken wij allemaal in beelden. Dit wordt door veel kinderen overgenomen door het talig denken, en wordt versterkt wanneer zij naar school gaan. Sommige kinderen blijven echter voornamelijk in beelden denken de rest van hun leven. Dit zijn de beelddenkers. Beroemde beelddenkers zijn Einstein, Picasso en Leonardo da Vinci.

En zonder beelddenkers zou de wereld er heel anders uit zien. Beelddenkers zijn in staat om dingen te verbeelden in hun hoofd nog voordat deze werkelijkheid zijn. En dat is een gave. Deze verbeelding en fantasie worden gebruikt bij het oplossen van alledaagse problemen, bij koken, bij puzzels oplossen en bij het beginnen van een eigen onderneming. Of dit nou een hobby is, een reis of een bedrijf.

Beelddenkers zijn in staat om razend snel oplossingen te bedenken voor problemen die zij tegen komen, doordat zij het hele plaatje kunnen over zien. Veel sneller dan niet beelddenkers kunnen zij de zaak van alle kanten bekijken en zijn zij in staat om door ‘out of the box’ te denken met oplossingen te komen waar nog niemand aan gedacht had.

Maar beelddenken kan ook lastig zijn. En zeker in ons onderwijssysteem dat is ingesteld op verbaal, auditief en in volgorde leren. Nou net de dingen waar een beelddenker minder vat op heeft. Op het schoolbord worden de woorden geschreven (talig) bij het geen de docent vertelt (auditief). Voor een beelddenker kost het tijd om deze informatie om te zetten in het hoofd naar de plaatjes die hij kan begrijpen. Kinderen die in beelden denken kunnen problemen krijgen met taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo.

Ben jij wellicht een beelddenker? Doe de test!